Sayıştay’dan Büyükşehir’e önemli uyarılar!

Sayıştay Raporu'nda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dair çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Rapora göre, 57 maddede Büyükşehir'e uyarı verildi.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sayıştay Raporu’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne dair çok sayıda usulsüzlük tespit edildi. Sayıştay raporları, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 faaliyetlerinde gelirin 15.702.539.803 lira, giderin ise 14.123.913.636 lira olduğunu ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesinin olumlu sonuç verdiği görüldü.

37 BİN 574 ZEYTİN AĞACINDAN ÜRÜN ELDE EDİLEMİYOR

Raporda ayrıca, belediyeye ait 37.574 zeytin ağacından hiçbir ürün elde edilmediği ve tarımsal faaliyetlerin gerektiği gibi desteklenmediği vurgulandı. Ayrıca, İstanbul’da bulunan bir arazinin üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığı ve Otogar yapı işletmesinde belediye payının kontrol edilmediği de raporda yer aldı.

Tarımsal arazilerle ilgili olarak, imar planlarının tarım arazilerinin kullanımını etkileyebilecek şekilde değiştirildiği belirtildi. Bu durumun, tarımsal üretimi engelleyebileceği ve çevre düzenlemelerine aykırı olduğu ifade edildi.

Raporda vurgulanan diğer noktalar şu şekilde: 

 1. İZBETON Zararı: İZBETON’un 36 milyon 889 bin lira zarar ettiği ve bu durumun dikkat çekici olduğu belirtildi.
 2. İhalesiz Büfe Verilişi: Belediye şirketine verilen 103 ekmek satış büfesinin ihalesiz olarak üçüncü kişilere verilmesi ve bu işlemin yasalara uygun olmadığı vurgulandı.
 3. Hatalı Tarım Arazi Planı: Tarım arazilerinde tarımsal amaçlı yapı yapma şartlarını düzenleyen imar plan notundaki minimum parsel büyüklüğünün kaldırılması ve tarım arazilerinin tarımsal üretim dışında kullanılabilmesinin yasalara uygun olmadığı değerlendirildi.
 4. Otogar Gelirlerinin Kontrolsüz Olması: İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde belediye payının kontrolünün yapılmadığı, ödemelerin eksik veya hatalı yapıldığı tespit edildi.
 5. Diğer Usulsüzlükler: Taşınmaz tahsislerinin muhasebe kayıtlarında izlenmemesi, hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmaması gibi bir dizi usulsüzlük tespit edildi.

SAYIŞTAY’IN İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAALİYETLERİNİN DENETİMİ HAKKINDAKİ BULGULAR:

 1. Taşınmaz Tahsislerinin Muhasebe Kayıtlarında İzlenmemesi
 2. Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılmaması
 3. İvedi ve Zorunlu Olmayan İhtiyaçların Avans Şeklinde Gerçekleştirilmesi ve Avans Ödemesinin Genellik Arz Etmesi
 4. Bazı İlçe Merkezlerinde ve Yerleşim Alanlarında Nazım İmar Planının Bulunmaması
 5. Belediyenin Mülkiyetinde Bulunan Tarımsal Ürün Elde Edilecek Zeytin Ağaçlarından Faydalanılmaması
 6. İlçe Belediyelerinden Alınması Gereken Çevre Temizlik Vergisi Payının Takibinin Yapılmaması
 7. Belediye Şirketine Verilen Büfelerin İhalesiz Olarak Üçüncü Kişilere Verilmesi
 8. Çatılı İşyeri/Konut Kira Artışının Hatalı Yapılması
 9. Kira Artışlarında Hatalı Uygulama Yapılması
 10. Katlı Otoparkın İşletme Hakkının Şirkete Devrinde Süre Belirtilmemesi ve Kira Artışının Hatalı Yapılması
 11. Taşınmaz Yönetimi ve Kiralamaların Usulüne Uygun Yapılmaması
 12. Taşınmaz Tahsislerinde Anlaşma Yapılmaması
 13. Taşınmaz Tahsislerinde Süre Belirtilmemesi
 14. Ortak Hizmet Projesi Kapsamında Taşınmazların Bedelsiz Olarak Spor Kulübüne Kullandırılması Belirtildiği Halde, Söz Konusu Taşınmazların Kulüp Tarafından İşletilmesi
 15. İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminalinde Hatalı Uygulamalar Yapılması
 16. İlçe Belediyesinden Kamulaştırılan Taşınmazın İlçe Belediyesi Tarafından Kullanılmaya Devam Edilmesi 15. Su Ürünleri Halinde Kanun Hükümlerinin Uygulanmaması
 17. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halinde İki İşyerinin Kira Artışının Hatalı Yapılması 17. Malları Taşıyan veya Depolayanlara İdari Para Cezası Uygulanmaması 18. Hafriyat Alanlarının Etkin Olarak Kullanılmaması ve Hafriyat Gelirlerinin İlçe Belediyelerince Toplanması
 18. İmzalanan Ortak Hizmet Protokolünde Karşı Tarafın Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi
 19. Mevcut Uygulama İmar Planlarının Üst Planlara Uyguluğuna İlişkin Kontrollerde Eksiklikler Olması
 20. Tarım Arazilerindeki Tarımsal Amaçlı Yapıları Düzenleyen İmar Plan Notundaki Parsel Büyüklüğü Şartının Kaldırılması
 21. Tam Adaptif Trafik Yönetimi Elektronik Trafik Denetleme Sisteminin Yatırım Amacına Uygun Olarak Çalıştırılamaması
 22. İzmir Hafif Raylı Sistemi 5. Aşama Üçyol – Buca Hattı Yapım İşi İhalesinde Teklif Değerlendirme İşlemlerinin İhale Dokümanları ve Eki Rehberlere Uygun Yapılmaması
 23. Ödemiş Entegre Katı Atık Yönetimi Tesislerinin Yapım ve İşletilmesine İlişkin İmtiyaz Sözleşme Hükümlerinin Sürdürülebilir Olmaması ile Usule Uyulmaksızın Ek Protokol İmzalanarak Firmaya Mali Avantaj Sağlanması
 24. Reklam Üniteleri İhalesinde İhale Öncesi Yerlerin Tam Olarak Belirlenmemesi
 25. Bütün Riskler Sigortası Kapsamında Yer Alan Risk Kalemlerinde Muafiyet Oranının Yüksek Belirlenmesi
 26. İlçe Belediyelerinin Görev Sahasına Giren Yerlerde Büyükşehir Belediyesi Tarafından Asfalt ve Parke Yapılması
 27. Meclise Ait Yetkinin Büyükşehir Belediye Başkanına Verilmesi
 28. Taşıt Devirlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığından Uygun Görüş Alınmaması
 29. Çöp Kamyonlarının Başka Kurumlara Devirlerinde Mevzuata Uyulmaması
 30. Meclis Kararı Alınmadan Bazı Kurum ve Kuruluşlara Araç Tahsis Edilmesi
 31. İlçe Belediyelerine Bedelsiz Minibüs Devirlerinde Mevzuata Uyulmaması
 32. Şirketlerin Sürekliliğinin Sağlanmasına Yönelik Gerekli Önlemlerin Alınmaması
 33. İktisadi Teşebbüslerin Sürekli Zarar Etmesini Önleyici Tedbirlerin Alınmaması
 34. Tam Zamanlı Sözleşmeli Personelin Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Olarak Görev Yapması
 35. İç Denetim Birim Başkanının Belediye Şirketi Yönetim Kurulu Üyeliğinde Görev Alması
 36. Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı kuruluşlarında Yöneticilik Sıfatına Haiz Olmayan Personelin Şirket Yönetim Kurulunda Görev Alması
 37. İlçeden İle veya İlçeden İlçeye Çalışan Toplu Taşıma Araçları ile İlgili Uygulamanın Hatalı Olması
 38. Büyükşehir Belediyesi Tarafından Verilen Taksi Hakkı İhalelerinde Süre Belirtilmemesi
 39. Servis Hakkının Ulaşım Koordinasyon Merkezi İhale Kararıyla Verilmesi ve Süre Belirtilmemesi ile Büyükşehir Belediyesi Tarafından İhale Kararıyla Verilenlerde Süre Belirtilmemesi
 40. Bergama Belediyesinden Devrolunan Sekiz Adet Toplu Taşıma Hattı ile İlgili Uygulamanın Hatalı Olması
 41. Bergama İlçe Belediyesi Tarafından 10 Yıllığına İhale Edilen Şehir İçi Halk Otobüslerinden Bilet Bedeli ile İhale Bedelinin Bir Kısmının Alınmaması
 42. Dikili İlçe Belediyesi Tarafından 10 Yıllığına İhale Edilen Şehir İçi Halk Otobüslerine Süre Bitiminden İtibaren Her Hangi Bir Bedel Alınmaksızın Taşımacılık Hakkı Verilmesi
 43. İki İlçe Belediyesinden Devrolunan Toplu Taşıma Hatları ile İlgili Uygulamanın Hatalı Olması
 44. Sonuçlanan İhaleleri İmzalamayan İstekliler Hakkında Mevzuat Hükümlerinin İşletilmemesi
 45. Büyükşehir Belediyesinin İşletilmesini Devrettiği Otoparklardan Şirketin Ücretsiz Yararlandırma Yapması ve Böylece Belediyenin Gelir Kaybı Oluşması
 46. Şirkete Devredilen Otoparkın Faaliyete Süresinde Geçmemesi Nedeniyle Belediyenin Gelir Kaybına Uğraması
 47. Otopark İşletme Hakkının Şirket Tarafından Minibüsçüler Odasına Kiralanması
 48. Sosyal Denge Sözleşmesine Sözleşme Konusu Olmayan Hükümler ile Kanuna Aykırı Hükümlerin Konulması
 49. Geçici Görevlendirmede Kanuna Uyulmaması
 50. Belediye Kadrosunda Çalışanların Sürekli Olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında Görevlendirilmesi
 51. Belediyeler Birliğine Yapılan Görevlendirilmenin Hatalı Olması 53. Naklen İtfaiye Erliğine Atanmada Yönetmelik Hükmünün Uygulanmaması
 52. Naklen Zabıta Memurluğuna Atanmada Yönetmelik Hükmünün Uygulanmaması
 53. Unvan Değişikliği Sınavına Girmeden Dalgıç Kadrosuna Atama Yapılması
 54. Teknik Kadrolara Sınavsız Atama Yapılması
 55. Unvansız Daire Başkanlığı Kullanılarak Müdürlüğe Sınavsız Atama Yapılması
 56. Uzman Erbaşlıkta Hizmet Süresi Tamamlamayan Kişilerin Açıktan Memuriyete Atanması
 57. Avukatlık Vekalet Ücretlerinde Hatalı Uygulama Yapılması

Haber Merkezi

Sayıştay’dan Büyükşehir’e önemli uyarılar!

Yorumlar kapalı.