Sayıştay’ın İZFAŞ raporu şok etkisi yarattı!

Sayıştay müfettişlerinin İZFAŞ için hazırladığı denetim raporunda şok ifadeler yer aldı. Şirketin 2022 yılında 115.6 milyon lira zarar ettiğini ve buna rağmen yönetim kurulunun 615 bin lira gibi yüksek hakkı huzur aldığı belirtildi.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketlerinden İZFAŞ için Sayıştay müfettişlerinin hazırladığı denetim raporlarındaki bulgular şok etkisi yarattı. Rapora göre şirket bir yılda 115.6 milyon lira gibi rekor zarar etti. Sayıştay müfettişleri 2022 yılındaki bu rekor zarara rağmen yönetim kurulu üyelerinin 615 bin lira gibi yüksek huzur hakkı almasını eleştirdi. Müfettişler ayrıca şirketle hiç ilgisi olmayan Başkan danışmanı için 474  bin lira harcama yapılmasının da mevzuata uygun olmadığını belirtti.

Sayıştay raporunda, “Şirketin 2022 yılı sonunda satıcılara olan borçlarının 2021 yılına göre yüzde 298 arttığı, şüpheli hale gelen alacaklarının ise % 5 oranında tahsil edilebildiği görülmüştür. Buna göre şirketin ciddi bir nakit darlığı yaşadığı, borçlarını ödemekte ve alacaklarını tahsil etmekte zorlandığı görülmüştür. Esas faaliyet zararının 119.126.754 TL, dönem net zararının 115.661.429 TL, geçmiş yıllar zararlarının ise 138.560.239 TL olduğu (BOBİ FRS) ; sermaye kaybı oranının 2022 yılı sonunda yüzde 46,1 olduğu görülmüştür” tespitleri yapıldı.

Rapordaki, “Şirket üst üste dönemlerde artan tutarlarda zarar ettiği ve sermaye kayıpları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden sermaye transferi aldığı halde, 2022 yılında Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ve ücret olarak 614.986,55 TL tutarında ödeme yapıldığı görülmüştür. Buna göre açıklanan şekilde olumsuz bir mali durum içindeki Şirketin yasal bir zorunluluk olmaksızın, bazı Yönetim Kurulu üyelerine yüksek tutarda huzur hakkı ve ücret T.C. Sayıştay Başkanlığı İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri A.Ş. 2022 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu 27 ödemesi 6102 sayılı TTK’nın sermayenin ve şirket menfaatlerinin Yönetim Kurulunca korunmasına ilişkin hükümlerine uygun değildir” ifadeleri dikkat çekti.

BAŞKAN DANIŞMANINA 474 BİN LİRA

Sayıştay müfettişlerinin raporunda şu bilgiler de verildi: “Şirket personeli olmayan ve şirketle iş ilişkisi bulunmayan Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanının yurtdışı seyahatlerine ilişkin ulaşım ve konaklama giderleri, yurtiçi aylık araç kiralama ve akaryakıt giderleri ile muhtelif yeme içme giderlerinin Şirket kaynaklarından karşılandığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemede, Şirket ile bir bağı bulunmayan Büyükşehir Belediyesi başkan danışmanının yurtiçi ve yurtdışı seyahat harcamaları için 195-Avans hesabı kullanılmak suretiyle 303.172,62 TL (Avro ve Türk Lirası toplamı) tutarında personel avansı açıldığı, verilen avanslardan 166.711,42 TL (Avro ve Türk Lirası toplamı) tutarında harcama yapılmış olduğu, bu harcamaların ilgisine maliyet hesapları ile ilişkilendirilerek kapatıldığı görülmüştür. Ayrıca, aynı kişiye ilişkin olarak 740.08.04.14 hesap kodunda 308.144,00 TL tutarında ulaşım ve konaklama gideri kaydedilmiştir. Bununla birlikte, Şirket tarafından kiralanmış olan araçlardan birinin bahsedilen kişi tarafından kullanıldığı ve aracın akaryakıt giderlerinin şirket tarafından karşılandığı görülmüştür. Şirketin kendi faaliyetleri kapsamında olmayan harcamaların Şirket kaynaklarından karşılanmaması gerekmektedir.”

Sayıştay müfettişleri Tarkan Konserinin düzenleyicisi firmaya 8 milyon lira fazla ödeme yapıldığını belirtti. Raporda bu konuyla ilgili şu bilgiler verildi: “İzmir’in Kurtuluşunun 100. Yılı Kutlamaları Kapsamında Tarkan Konseri Teknik Organizasyonu ve Kulis İhtiyaçlarının Karşılanması” hizmet alımı işi için S. A. Ses A.Ş. ile 25.08.2022 tarihinde 17.000.000,00 TL tutarlı SAM-2022/138 nolu sözleşme imzalanmıştır. Konser tarihinden iki gün önce yüklenici tarafından kurulan sahnenin çatı sistemin kırılması ve konser tarihine kadar onarılmasının mümkün olmaması nedeniyle sahnede bulunan ve zarar görmemiş ses, ışık sistemleri ile diğer ilgili teknik ekipmanların halihazırda kurulu başka bir sahneye taşınması ve konser organizasyonun o sahnede yapılması konusunda anlaşılmıştır. Yapılan ek sözleşmeye göre konser organizasyonu teknik ekipmanlarının diğer sahneye taşınması, organizasyonun yapılması ve kulis ihtiyaçları için 8.500.000,00 TL (KDV Dahil) bedel üzerinde anlaşılmış ve ödemesi yapılmıştır. Bununla birlikte yüklenicinin sözleşme kapsamındaki hizmetlerini yerine getirilebilmesi için İZFAŞ tarafından 40 kişiye uçak bileti, 60 kişiye konaklama verilmesi suretiyle yüklenicinin İzmir’e ekip yönlendirmesine ilişkin ek protokol 06.09.2022 tarihinde şirket ile yüklenici arasında yapılmıştır. Asıl sözleşme kapsamında işin teknik şartname hükümlerine göre yerine getirilmesi yüklenicinin sorumluluğunda olup, buna istinaden yüklenicinin çalıştıracağı ekibin ulaşım ve konaklama giderlerinin de sözleşme bedeli içinde olduğu açıktır. Bu haliyle yüklenicinin sorumluluğunda olan, kendi çalışanlarına ilişkin ulaşım ve konaklama işleri için şirkete ek mali yük getirecek şekilde sonradan ek protokol yapılmasının şirket aleyhine sonuç doğurduğu görülmüştür. Öte yandan söz konusu organizasyon hizmeti alımının esas kalemi olan sahnenin çatı sisteminin yıkılması sonucunda konserin başka bir sahnede yapılması, işin teknik şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi anlamına gelmektedir. Bu kapsamda işin teknik şartname hükümlerine göre gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle yükleniciye sözleşmenin ilgili maddesine göre ceza uygulanması gerekmektedir. Ancak böyle bir işlemin yapılmadığı görülmüştür. Şirketin kamu sermayeli bir kuruluş olması dolayısıyla kamu kaynağı kullanması göz önünde bulundurularak sözleşmenin ceza hükümlerinin uygulanması, sözleşme ve işin teknik uygulaması gereği yüklenicinin sorumluluğunda olan işlerin şirket kaynaklarından karşılanmaması gerekmektedir.”

Raporda, “Şirket tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İstisnalar” başlıklı 3’üncü maddesi kapsamında değerlendirilmeyecek bazı mal ve hizmet alımlarının, Kanun’un ihale ve doğrudan temin hükümlerine uyulmaksızın genel müdür oluru ile yapıldığı görülmüştür.Şirket tarafından yıllar itibariyle çeşitli mal ve hizmet alımlarının istisna kapsamına girip girmediği ile ilgili Kamu İhale Kurumu’ndan izin alınmış olup temsil ve ağırlama niteliğindeki alımların istisna kapsamında olduğuna yönelik izin bulunmamaktadır. Yapılan incelemede, istisna kapsamında değerlendirilemeyecek temsil ve ağırlama niteliğinde olan bazı harcamaların 4734 sayılı Kanunda düzenlenen alım usullerine uyulmaksızın genel müdür oluru ile gerçekleştirildiği görülmüştür. Şirketin 4734 sayılı Kanun hükümlerine tabi olması ve kamu sermayeli bir kuruluş olarak faaliyetlerini kamu kaynakları ile sürdürmesi nedeniyle, temsil ve ağırlama niteliğindeki alımlarını da Kanunda düzenlenen usullere uygun bir şekilde yapması gerekmektedir” ifadeleri de dikkat çekti.

HABER MERKEZİ

Sayıştay’ın İZFAŞ raporu şok etkisi yarattı!

Yorumlar kapalı.